Raad van Toezicht

Notulist

Raad van ToezichtDe Raad houdt toezicht op de lange termijn waardecreatie van de organisatie. Dit betekent toezicht houden op de financiële gezondheid en de risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door directie/ bestuur.
NotulistPersoonlijk assistent
www.obbm.nlwww.oranjewoudwonen.nl www.bzof.nl

Ik werk als notulist voor meerdere Raden van Toezicht. Daarnaast val ik met regelmaat in bij ziekte of een eenmalige vraag van de opdrachtgever. 

Het is als (interim) notulist belangrijk om goed inzicht in de bedrijfsmatige en financiële processen van het bedrijf/organisatie te hebben of te verkrijgen voor correcte en duidelijke verslaglegging. Er wordt in korte tijd veel besproken en doorgenomen met de directeur/bestuurder. Het is van belang dat je begrijpt wat er gezegd wordt om goede verslaglegging te maken met actiepunten. De opdrachtgever verwacht van mij dat ik inzicht heb van financiële zaken en begrippen. Daarnaast moet ik goed kunnen inschatten en inleven wat het belang is van de gesprekken, informatie, opinie of discussie.