ProjectLadder naar succes
DoelPlatform voor MKB
Websitewww.obbm.nl

Ladder naar succes

Binnen het Drentse ondernemershuis heb ik een workshopcyclus ontwikkeld en gepositioneerd. Een succesvolle formule voor mensen die de mogelijkheid tot zelfstandig ondernemerschap willen onderzoeken. Tevens zeer geschikt voor mensen die net zijn gestart als zelfstandige professional om te groeien in hun ondernemerschap, voor een sterke ondernemers basis. Het gevolg was en is nog steeds dat minder ondernemers een beroep hoeven te doen op een (aanvullende) uitkering. 

De ladder naar succes is een reeks van meerdere workshops die gevolgd werden door belangstellenden of ondernemers die vanuit een uitkeringssituatie extra hulp nodig hadden. De experts heb ik benadert en gevraagd of zij mee wilden doen met deze ondernemerscyclus. Voorafgaande aan de start hebben we meerdere bijeenkomsten gehad en een en ander met elkaar afgestemd. Tevens heb ik een paar keer een tussenevaluatie georganiseerd voor hernieuwde inzichten en eventuele aanpassingen.

Bij de start van elke cyclus ontvingen de experts vooraf persoonlijke en ondernemers informatie, via mij, om zodoende zo gericht mogelijk de workshop te kunnen geven. De workshops zijn interactief en doordat je elkaar hulp biedt en informatie aanreikt worden verschillende invalshoeken belicht. Aan het einde van de cyclus zijn de knelpunten inzichtelijk, worden dromen werkelijkheid of zag men in dat het ondernemerschap of het ondernemersidee (nog) niet haalbaar is. Door intensief samen te werken als startende zelfstandigen ontstaan er direct nieuwe (netwerk) contacten. Elkaar vertrouwen, helpen en gunnen wordt hierbij direct gecreëerd. Tevens is er bij de gezamenlijke experts een platform ontstaan met verwijzingen naar elkaar toe, tips, ideeën, adviezen en ook weer nieuwe samenwerkingsvormen.

Ik was de verbindende factor tussen de experts en de (startende) zelfstandigen. Gaf hen de noodzakelijke informatie, verzorgde de uitnodigingen, deelnemerslijsten, evaluatie, zorgde voor de nodige (technische) faciliteiten en stuurde de mensen met een vrijwilligerswerkplek aan voor de koffie/thee en lunch. Tevens zorgde ik er voor dat ondernemers, gemeente, overheidsinstellingen en (outplacembent)bedrijven op de hoogte waren van de Ondernemerscyclus door middel van P.R. en informatiebijeenkomsten. Regelmatig had ik overleg met de experts over de deelnemers met betrekking tot de belemmeringen, kansen en groei. Begeleidde startende zelfstandigen tot aan de daadwerkelijke start van de bedrijfsactiviteiten en indien nodig nog een jaar tot na het startmoment.

Samenwerkende partijen

SAB Accountant, Tekstschrijver Het Geheime Wapen, Coach zelfstandigen – De Key, Grafisch ontwerper Van Beetz Vormgeving, Belastingdienst, Kamer van koophandel, UWV, ISD, Verzekeringsmaatschappij, Schuldhulpverlening, ING Assen, Qredits, Tysento fotografie en Image-Consulting Irene Wildenbeest.